Téma | Ha Thanh Špetlíková

Jakub Mázl mezi pravdou a lží: Pomůže svou výpovědí Martinovi?